Standaard oplossingen
Research and Development
Research and Development

Research and Development

GMT Benelux BV biedt de mogelijkheid om samen met u te werken aan nieuwe oplossingen voor trillingsvraagstukken. Vaak gaat het om nieuwe toepassingen die vragen om een nieuwe aanpak om trillingen te controleren. Er kan hierbij bijvoorbeeld worden gedacht aan nieuwe dimensies, nieuwe rubbersoorten of extreme omstandigheden.

Nadat de eisen kristal helder op papier staan wordt in samenwerking met onze R&D afdelingen en productieafdelingen in Bühl een projectteam opgezet. In dit team kunnen verschillende mensen plaatsnemen zoals applicatiespecialisten (bijvoorbeeld: railvoertuigen, offshore, vliegtuigbouw) en technologen (bijvoorbeeld: rubberspecialisten, productiedeskundigen, rubber-metaal ontwikkelaars).

R&D en prototyping aanvragen vereisen een klantspecifieke aanpak. We hebben bij GMT Benelux BV een stappenplan om van initiële vraag tot commerciële productie te komen.

Deze fasen zijn:

  • Initiatie fase
  • Ontwikkelfase en prototyping
  • Validatie fase
  • Commerciële fase


De doorlooptijd en kosten per fase zijn zeer afhankelijk van de vraag. Bij vragen kunt u contact opnemen met de experts van GMT Benelux BV.