Standaard oplossingen
Hulp bij trillingsproblemen
Hulp bij trillingsproblemen

Hulp bij trillingsproblemen

Klik hier om de leaflet over onze meet- en advieservices bij ongewenste trillingen te downloaden.
 

Klik hier om een voorbeeld rapportage te downloaden.

Klik hier om een trillingsprobleem te melden.Hulp bij ongewenste trillingen
Trillingsvraagstukken komen we overal tegen. Trillingen kunnen het leef- en werkcomfort ernstig verstoren.Soms is het storend bijvoorbeeld als een aggregaat staat te trillen. Maar het kan o k tot onwerkbare of onleefbare situaties leiden op plaatsen zoals machinefabrieken, schepen, booreilanden, kantoorgebouwen en zelfs omliggende woonwijken. GMT Benelux BV kan de ongewenste situatie analyseren en met u werken aan een oplossing.

De GMT Benelux BV service bestaat meestal uit 3 stappen en indien noodzakelijk aangevuld met een 4de stap om nieuwe producten te ontwikkelen op het moment dat bestaande oplossingen niet voor handen zijn:

 1. Inventariseren van het trillingsvraagstuk;
 2. Meten op locatie;
 3. Analyse, rapportage en advies;
 4. Werken aan een nieuwe oplossing.


1. Inventariseren van het trillingsvraagstuk
Trillingsvraagstukken komen bij ons binnen op het moment dat er problemen zijn. Overlast met ongewenste gevolgen voor werk- en leefomgeving. Experts van GMT zullen het trillingsvraagstuk inventariseren. Hierbij wordt volgens een standaard methode gekeken naar onder andere de applicatie, opstelling en omgeving. Eenvoudige berekeningen kunnen worden uitgevoerd op basis van aangeleverde gegevens. Het eindresultaat is een eenvoudige rapportage en indien mogelijk direct een oplossing voor het probleem.

2. Meten op locatie
Op basis van de inventarisatie wordt in overleg een nul-meting uitgevoerd. Het meten van trillingen door GMT Benelux BV wordt uitgevoerd door een gecertificeerde “Vibration Analyst”. Deze meting kan worden herhaald na het implementeren van een (tussen)oplossing. Er kan direct worden gezien of de beoogde verbeteringen zijn gerealiseerd. Onze engineers volgen toegepaste opleidingen om bijvoorbeeld aan boord van schepen te mogen meten. Indien noodzakelijk wordt er samengewerkt met Prüftechnik, een wereldwijd icoon op het gebied van high-tech metingen voor onderhoud en kwaliteitsdoeleinden.

3. Analyse, rapportage en advies
De bevindingen worden systematisch gerapporteerd zodat er op structurele wijze gezocht kan worden naar de oorzaken en oplossingen van het trillingsvraagstuk. Het wordt direct duidelijk of de oorzaak ligt in een onvoldoende isolatie van de trillingen. Indien de overlast kan worden teruggeleid naar een slechte isolatie kunnen wij direct advies geven over mogelijke aanpassingen. Indien er een andere oorzaak is kunnen wij u doorverwijzen.

Een rapportage zal over het algemeen bestaan uit:

 • Inleiding en probleemstelling
 • Doelstelling
 • Situatie schets (machines, omgevingsfactoren,ophangpunten, etc.)
 • Meetresultaten en bevindingen
 • Eventueel een advies of een oplossing voor het probleem
 • Bijlage met metingen, uitleg, en referenties naar geldende (ISO) standaarden4


4. Werken aan een nieuwe oplossing
Het vinden van de juiste oplossing voor trillingsvraagstukken is de kern van waar we bij GMT Benelux BV mee bezig zijn. Op basis van de metingen hebben wij berekeningen gemaakt om de trillingen onder controle te krijgen. In het geval dat er geen bestaande demper kan worden gevonden kan een ontwikkeltraject worden ingezet. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een nieuwe rubbersamenstelling en/of een nieuw ontwerp. Deze ontwikkeltrajecten worden altijd uitgevoerd in samenwerking met de rubber technologen en/of ontwikkelaars van GMT Gummi-Metal-Technik GmbH.


Uw trillingsvraagstuk
Bij GMT Benelux BV grijpen wij alles aan om trillingen onder controle te krijgen. Enkele recente voorbeelden:

 • Laagfrequente overlast door kantoorventilatie.
 • Onwerkbare situatie door resonerende hamermolens.
 • Hoge onderhoudskosten en productiestilstand door slijtage.

Indien u met een trillingsvraagstuk loopt neem dan contact op met een van onze experts.